Na het afronden van mijn rechtenstudie ben ik inmiddels bijna 25 jaar werkzaam als personenschade-expert. Ik heb zowel gewerkt voor aansprakelijkheidsverzekeraars als voor slachtoffers.
Mijn kwaliteiten komen het best tot zijn recht als ik de belangen van slachtoffers kan behartigen. Mensen helpen zit mij in het bloed. Belangrijke waarden zijn daarbij voor mij: deskundigheid, integriteit, loyaliteit, oprechtheid, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

Ik ben blij met het partnership met Ard Korevaar Personenschade dat ik sinds 2013 ben aangegaan. Dezelfde passie om mensen te helpen vind ik bij iedereen van Ard Korevaar Personenschade terug.

Ik hou mij naast het helpen van letselschadeslachtoffers bij het verhalen van hun letselschade al vele jaren actief bezig met de professionalisering van het beroep van personenschade-expert en de letselschadebranche.
Ik ben voorzitter van het NIS geweest en heb daarbij onder andere het NIS vertegenwoordigd in De Letselschade Raad. Ook ben ik vice-voorzitter van het branchebestuur Personenschade van het NIVRE geweest en heb zitting gehad in projectgroepen van De Letselschaderaad. Op dit moment ben ik lid van een projectgroep van het PIV.

Verder heb ik docentschappen verzorgd onder andere bij de leergang Personenschade licht letsel van het NCOI. Sinds enkele jaren verzorg ik docentschappen bij OSR Middelzwaar letsel. Ik vind het ontzettend leuk om mijn enthousiasme voor het vak van personenschade-expert over te dragen aan jonge professionals, hen bij te scholen en een bijdrage te blijven leveren aan het verder professionaliseren van het beroep van personenschade-expert.

 

Hoe vindt u de meest geschikte belangenbehartiger?

Op internet ziet u vaak door de bomen het bos niet meer. Allemaal dezelfde boodschappen en mooie sites. Maar wie zit erachter? Klikt het? Tenslotte gaat het over uw (financiële) toekomst! Grote kans dat u via mond tot mond reclame op onze site terecht bent gekomen. Meer dan tevreden mensen, daar gaat het ons om en een transparante communicatie. Korte lijnen. Mocht onze dienstverlening niet naar wens zijn, dan hebben we een klachtenreglement. Elke klacht is een kans op verbetering.