Als slachtoffer van een ongeval wordt je geconfronteerd met een nieuwe en onduidelijke situatie. De gevolgen kunnen heel ingrijpend en soms levensveranderend zijn. In deze tijd is het belangrijk om goed ondersteund te worden. Niet alleen juridisch of emotioneel maar ook praktisch. Een persoon waarin u kunt vertrouwen is gedurende een letselschadeproces erg belangrijk.

Ik ben graag de persoon die helpt en als het nodig is opkomt voor de belangen van het slachtoffer. De nodige levenservaring en, in het verlengde daarvan, inlevingsvermogen helpt mij te begrijpen wat een slachtoffer meemaakt en nodig heeft. Met zowel een juridische als economische achtergrond is het voor mij mogelijk om een goede vertaalslag te maken van ongeval naar schade.

Door mijn werkervaring als politieman heb ik met name praktische ervaring wanneer het gaat om verkeers- en bedrijfsongevallen. Ik heb van dichtbij gezien hoe ongevallen ontstaan, feitenonderzoek verricht en te maken gehad met de gevolgen voor betrokkenen.

Deze theoretische kennis en praktische ervaring helpt mij al geruime tijd bij het helpen van letselschadeslachtoffers. Ik wens niemand een ongeval toe, maar als het toch gebeurt, dan sta ik klaar om te helpen.

Hoe vindt u de meest geschikte belangenbehartiger?

Op internet ziet u vaak door de bomen het bos niet meer. Allemaal dezelfde boodschappen en mooie sites. Maar wie zit erachter? Klikt het? Tenslotte gaat het over uw (financiële) toekomst! Grote kans dat u via mond tot mond reclame op onze site terecht bent gekomen. Meer dan tevreden mensen, daar gaat het ons om en een transparante communicatie. Korte lijnen. Mocht onze dienstverlening niet naar wens zijn, dan hebben we een klachtenreglement. Elke klacht is een kans op verbetering.